disclaimer

DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT
Op Kidsblend.com zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE
Kidsblend.com stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en blijvend toegankelijk te houden. Kidsblend.com kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kidsblend.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE & INFORMATIE VAN DERDEN
Kidsblend.com stelt de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inrichting van de site. Ondanks de zorg die Kidsblend.com besteedt aan de correcte invoer van gegevens van kleding door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolledigheden niet voorkomen worden, waardoor Kidsblend.com de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Kidsblend.com kan hierdoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van Kidsblend.com kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op Kidsblend.com zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Mocht u twijfelen aan de correctheid van de getoonde gegevens met betrekking tot producten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij dit kunnen verifiëren bij de aanbieder van het product. Kidsblend.com bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Kidsblend.com niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Kidsblend.com de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Kidsblend.com geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Kidsblend.com wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

PERSOONSGEGEVENS
Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een Kidsblend.com account aanmaken, worden door Kidsblend.com in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door Kidsblend.com gebruikt voor:

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod of sale alerts.  (welke voldoet aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht of interesses.)
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van Kidsblend.com.
  • Het tonen van de gegevens van op persoonlijke pagina's of berichten op Kidsblend.com.
  • Je kunt op elk gegeven moment jezelf afmelden voor onze nieuwsbrieven. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@kidsblend.com.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.
U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het 'help' menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

DERDEN ONTHULLING
Wij verkopen en verhandelen persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kidsblend.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN
Kidsblend.com kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.